בגאולה קרוב להכל, לשבתות וחגים כולל סוכה גדולה

דירה · השכרה לתקופות קצרות

דירת 2 חדרים במרכז גאולה קרוב להכל- זכרון משה, פיצה אורי…, מאה שערים שוק מחנה יהודה וכו' וכו'

דירה ממוזגת מסודרת ונקייה

חצר גדולה עם אפשרות לסוכה גדולה

פנויה לשבתות ולחגים [לא כולל ראש השנה]

מאפיינים

פרטים נוספים

רכבת קלה ואוטובוסים לכל רחבי העיר

שטיבלעך זכרון משה, הר צבי

מיקום

המביט, ירושלים, ישראל

איש קשרMessage has been sent successfully.